Zestaw do samodzielnego montażu J-201
NIKOMP S.C. - ul. 3 Maja 19, PL 40-097 Katowice, tel: +48 (32) 206 27 94, fax: +48 (32) 253 07 00, e-mail: sklep@nikomp.com.pl
Elementy elektroniczne - handel detaliczny i hurtowy / Electronic components - retail and wholesale

Kod tego towaru / This item code: ZEPJ2010
Cennik / Price List
Mikroprocesorowy miernik częstotliwości

Miernik ten umożliwia pomiar częstotliwości w zakresie 0,01Hz-50MHz (stosując preskaler J-200 można ten zakres rozszerzyć aż do 1,2GHz) oraz pomiar okresu w zakresie 20ns-100s. Do budowy miernika wykorzystano układ firmy Atmel AT89C2051. Odczyt mierzonej wielkości dokonywany jest na czterocyfrowym wyświetlaczu siedmiosegmentowym LED. Zmiana zakresu pracy następuje automatycznie. Miernik zapamiętuje wynik ostatniego dokonanego pomiaru. Zasilanie 9V, pobór prądu 150mA. Wymiary płytek drukowanych: 88x84mm i 84x30mm.

Producent zestawu zastrzega sobie prawo do wprowadzania doraźnych zmian konstrukcyjnych niewykazanych w prezentowanej tutaj dokumentacji oraz zamiany elementów na inne niż wykazane w spisie. Zmiany te w żaden sposób nie zmienią fukcjonalności i podstawowych parametrów zestawu.


 © nikomp